CONTACT

MAP

TO DO

PHOTOS

HOME

DOWN
LOAD

Huset befinner sig vid den lilla sjön Göjeholm, inte långt från Svenljunga.
Från Svenljunga kör 6 km mot Skene / Kinna. Sväng in till vänster mot "Revesjö 5". Kör igen till vänster mot "Revesjö 4". Fortsätt ca 1 km och kör till höger på skogsvägen som går bredvid en större mark. Kör till höger vid första vägen - efter 200 m framme.
 
The house is situated at the small lake "Göjeholm", not far from Svenljunga. If you come from Svenljunga go direction Skene/Kinna. Some 6 km from Svenljunga go to the left at the sign "Revesjö 5". Drive 100 meter and go left towards "Revelsjo 4". Drive around 1,1 km and go right at the small forest road next to a field. Turn right at the first crossing - then after some 200 m you reached the goal.
Huset befinner sig vid den lilla sjön Göjeholm, inte långt från Svenljunga.
Från Svenljunga kör 6 km mot Skene / Kinna. Sväng in till vänster mot "Revesjö 5". Kör igen till vänster mot "Revesjö 4". Fortsätt ca 1 km och kör till höger på skogsvägen som går bredvid en större mark. Kör till höger vid första vägen - efter 200 m framme.